Kvinnobilder

En serie bilder om kvinnors arbete

Stora mjuka djur

På 80-talet arbetade Gunnel Oldenmark och jag med att tillverka stora mjuka djur för funktionshindrade barn på institutioner. De var stora, tåliga och kluriga.
Loading more...